Manzardová strecha

Manzardová strecha je variant sedlovej strechy , každá jej polovica medzi hrebeňom a odkvapom sa skladá s dvoch strešných rovín odlišného sklonu. Vnútorný priestor pod touto strechou sa nazýva manzarda ( obytné podkrovie ) , meno jej dal francúzsky architekt Francois Mansart.

Manzardová strecha sa javí ako konštrukčne trochu náročnejšia. Maximálne využíva plochu pôdorysu drevostavby a svojimi dispozíciami zväčšuje obytný priestor podkrovia. Jednou z jej nevýhod je mohutný vzhľad.

V praxi sa stretávame aj s pojmom tzv. nepravá manzardová strecha, ktorú vytvoríme tak, že sa rozhodneme posledné podstrešné podlažie obložiť strešnou krytinou.

Pri manzardovej streche je horné podlažie zvyčajne realizované so štandardnou výškou stropu 2,5 až 3,5 m,  ktoré obyvateľov neobmedzuje pri pohybe v miestnosti. Pochopiteľne toto platí, ak majú miestnosti správny kvadratický alebo pravouhlý tvar. V takom prípade je riešenie otázky interiéru jednoduchšie a s väčšou možnosťou uplatnenia fantázie a alternatív. Pri porovnaní nákladov klasického a manzardového poschodia Vás klasický typ vyjde drahšie. Je to dané tým, že predovšetkým je potrebné vybudovať nosné múry a realizovať prekrytie manzardovej podkrovnej miestnosti. Najvhodnejší sklon , ktorý môže mať manzardová strecha , pod ktorou chcete bývať je 35° – 55°.

Pre tých, ktorí uprednostňujú voľný priestor a prirodzené osvetlenie , bude vhodnejšie sa zamerať na klasický variant podlažia s manzardovou strechou.  Konštrukcia stavby je pomerne zložitá , nakoľko steny a strecha tvoria jeden celok.  Nákladová stránka je spojená s nutnosťou inštalácie manzardových okien – svetlíkov, neštandardného dizajnu, vrátane nutnosti vykurovania nebytových priestorov v podkroví.

Zobytnenie podkrovia býva najefektívnejšou cestou ako rozšíriť či získať nové obytné miestnosti. Hoci netreba stavať základy, ani nosné steny, premeniť priestor pod strechou na bývanie nie je jednoduchá záležitosť. Preto je na toto riešenie najvhodnejšie manzardová strecha.

Život pod šikmými stenami je romantický , ale musí byť aj pohodlný a príjemný , čo platí v prípade použitia práve manzardovej strechy.