Náter strechy

Odlupujúca sa farba, hrdzavé mapy a hnedasté naplaveniny pod miestami, kde dážď a sneh narušili ochranné vrstvy plechu. Toto všetko Vám oznamuje ,že je čas na nový náter strechy. Ak sa o svoju strechu postaráte včas, možno vás prežije. Stará plechová strecha , ak sa o ňu dobre staráte vydrží viac , ako tá dnešná.

Pre dobrý a účinný náter strechy je najdôležitejšia príprava podkladu. Čím pevnejšie priľne nový náter strechy k podkladu, tým bude trvácnejší. Aj tá najlepšia farba sa Vám olúpe, ak sa od plechu začnú oddeľovať staré nátery, alebo hrdza. Aj keď ide o časovo náročnú prácu, netreba ju podceniť.

Na začiatku je potrebné z povrchu odstrániť všetky nesúdržné časti. Kým odstraňovanie hrdze nie je problematické, olupujúci sa náter môže byť ťažkým orieškom. Rokmi ho vysoké teploty a slnko vytvrdilo natoľko, že nikdy nemáte istotu, či ste vybrúsili všetky problematické miesta. A práve toto vám vieme zaručiť, vďaka dlhoročnej skúsenosti a profesionálnemu náradiu.

Po precíznom brúsení našej pozornosti neuniknú chybičky , ktoré môžu časom prerásť pri zanedbaní do vážnejších problémov.  Prehrdzavené skrutky alebo klince nahradíme novými spolu s gumovým tesnením. Poškodené klampiarske detaily profesionálne opravíme, prispôsobíme súčasnému stavu alebo vymeníme za nové.

Náter strechy aj napriek tomu nie je možný pretože, nie všetky farby si dokážu s hrdzou poradiť. Aby sme hrdzu stabilizovali a ochránili plech pred ďalšou koróziou , aplikujeme odhrdzovač. Nie je to veľká investícia ,ale kyselina fosforečná v ňom obsiahnutá zabezpečí, že sa hrdza premení na stabilný podklad.

Ďalej môže priľnavosť farby na podklad ovplyvniť aj mastnoty, o ktoré na streche nie je núdza. Saponát zaistí, že sa ich nadobro zbavíme.

A je tu náter strechy , kde je bežnou rutinou nanášať na spodný , základný náter vrchnú farbu. Avšak oveľa efektívnejšie je  pri maľovaní použiť farbu typu 2v1. Takéto náterové hmoty sú namiešané tak, aby sa nielen dokonale spojili s podkladom, ale aj aby odolávali ultrafialovému žiareniu. Aby sme dosiahli požadovanú kvalitnú hrúbku náteru, je potrebné farbu aplikovať dva krát.

Na kvalitný náter je potrebné chladnejšie počasie pod mrakom. Prílišné teplo spôsobuje odparovanie rozpúšťadiel vo farbe , preto treba často farbu riediť, čím zvýšime finančnú náročnosť opravy. Preto je najvhodnejší čas na jar, koncom leta, či začiatkom jesene.