O spoločnosti

Spoločnosť VR Team s.r.o. bola založená v roku 2010 po predchádzajúcich dlhoročných skúsenostiach majiteľov firmy, ktorí podnikali v tomto odbore ako živnostníci.

Hlavným predmetom činnosti je pokrývačská činnosť s hlavným zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti, výrobných a priemyselných hál, administratívnych budov, rekonštrukcií striech a iná stavebná činnosť. Naša stavebná činnosť je zrealizovateľná kdekoľvek na území Slovenska ale aj mimo neho.

Stavby zhotovujeme na kľúč alebo aj formou subdodávok.  Naša spoločnosť disponuje odborne vyškolenými pracovníkmi v danej oblasti s niekoľkoročnou praxou, potrebnú práve k týmto prácam. Neustále sa naše zručnosti a skúsenosti zdokonaľujú vďaka každoročným odborným školeniam. Ovládame aj staré technológie , ktoré sú nevyhnutné pri rekonštrukcii kultúrnych pamiatok.

Našou hlavnou činnosťou je kladenie striech, výroba a oplášťovanie hál, klampiarstvo , rôzne typy prístreškov , nátery striech  a taktiež stavebná činnosť. Vďaka vybavenosti našej dielne sme schopní pripraviť materiál a doplnky prislúchajúce k nemu presne na mieru.

Odbornú spôsobilosť dokladujeme výpisom z Obchodného registra, referenciami predošlých stavieb a samozrejme pracovníkmi, ktorí majú osvedčenia a odbornú prax na výkon činnosti svojej profesie.

VR Team s.r.o. Vám garantuje, že zrealizované dielo si zachová vlastnosti a bude plniť svoju funkciu po dlhé roky. Pri dodávkach materiálu ako sú napríklad strešná krytina je poskytovaná záruka daná výrobcom.

Stavebná činnosť teda práce sa organizujú podľa požiadaviek investora v takom časovom horizonte, ktorý je odsúhlasený v zmluve o dielo.

Ceny stanovené pre realizáciu projektov tvoríme podľa cenníkov. Poskytneme komplexné poradenstvo pri výbere materiálu. Zrealizujeme merania a následne vypracujeme predbežnú cenovú ponuku.

Zrealizujeme profesionálnu montáž rýchlo a spoľahlivo a zabezpečíme aj bezpečný odvoz a likvidáciu odpadu.

Výmerou a montážou sa samozrejme naše služby nekončia. Pre Vašu absolútnu spokojnosť ponúkame aj servis v prípade poškodenia ,či dodania nového komponentu.

Úspešne vybudované projekty najrôznejšieho charakteru sú najlepšou zárukou spoľahlivosti, kvality našej práce od čoho sa odvíja veľa našich spokojných zákazníkov.