Project Description

Realizácia projektu výstavby strechy Okrúhla ulica , Banská Štiavnica