Project Description

Rekonštrukcia strechy v Banskej Štiavnici časť Horná Resla