Project Description

Výmena spodnej časti strechy – Kostol sv. Kataríny , Banská Štiavnica