Pultová strecha

Pultová strecha je strecha naklonená do jednej strany. V závislosti od sklonu môže patriť medzi ploché alebo šikmé strechy. Je veľmi podobná streche plochej a aj práve preto je často nesprávne za ňu zamieňaná.

Pultová strecha má len jednu strešnú rovinu s hrebeňom a odkvapom a tri štíty ( dva bočné a hrebeňový). Používa sa teda predovšetkým na stavby na hranici pozemkov, na prístavby, na časti domov priliehajúcich pozdĺžne k susedným domom a v ekologickej architektúre na tzv. aktívne solárne domy.

Čo sa týka náročnosti ,tak je to veľmi jednoduchý typ zastrešenia. Často tento typ strechy nachádza uplatnenie pri ekologických drevodomoch., kde je fasáda budovy orientovaná na slnečnú stranu. V prípade použitia veľkých okenných plôch , slnečná energia prúdiaca do vnútra drevostavby prináša pomerne veľké energetické úspory.

Pultová strecha sa dá použiť na zhotovenie prístreškov a pre svoju jednoduchosť je v našich podmienkach často rozšírená v rodinnej alebo bytovej zástavbe.

Najčastejšie pri pultových strechách používame falcovanú krytinu , pretože je ju možné použiť už od sklonu 3°.Vyššia pultová strecha sa zvyčajne nerobí, pretože by stúpala príliš vysoko. Taktiež strechy s nízkym slonom majú výhodu, že znižujú rozdiely množstva prepusteného tepla , čo znamená, že lepšie ochladzujú konštrukciu strechy.

Tento tvar strechy je taktiež rozhodujúci pre to, ako ďaleko budete môcť využívať priestor priamo pod strechou. Toto je jedna z nevýhod , ktoré pultová strecha ponúka.  Vzniká v podkroví preto nízky priestor, ktorý sa nedá využiť vôbec, alebo len obmedzene.

Výhoda tohto typu strechy je ale v prevádzkových nákladoch , teda výdajoch za kúrenie, čo súvisí s veľkosťou ohrievanej plochy. Je očividné ,že tvar strechy ovplyvní aj cenu, ktorú za ňu zaplatíme. Rozdiely sú ako v množstve spotrebovaného materiálu a hlavne strešných doplnkov, ktorých pultová strecha nepotrebuje tak veľké množstvo a taktiež v jednoduchšej práci. Znižuje to pracnosť  a je nenáročná na čas.