Sedlová strecha

Sedlová strecha je historicky jedným z najzbežnejších typov strechy používaných na Slovensku ako aj na celom svete. Má dve strešné roviny s priamočiarym hrebeňom , dvoma odkvapmi a dvomi štítmi . Stavebne je to veľmi jednoduchá varianta a patrí do skupiny finančne menej náročných typov striech. Sedlová strecha je najčastejšie navrhovaná na sklon v rozmedzí 25° až 45°, ale môže byť aj väčší.

Podľa všeobecne rozšíreného trendu v súčasnom stavebníctve sa šikmá strecha skladá z nosnej strešnej konštrukcie , jedného alebo niekoľko strešných plášťov  oddelených vzduchovými vrstvami a doplnkovými konštrukciami a prvkami. V minulosti bývali strechy jednoplášťové bez vetracej medzery pod krytinou. Dnes sa najčastejšie realizujú dvojplášťové strechy s poistnou hydroizolačnou fóliou a vetracou medzerou, ktorá je približne 4 cm pod krytinou.

Prečo je však sedlová strecha najrozšírenejšia a najobľúbenejšia ?

Obľúbená je predovšetkým vďaka svojej funkčnosti , jednoduchosti a tým pádom aj nižšej cene. Každé malé dieťa si pod pojmom strecha predstaví dve šikmé plochy, ktoré sa dotýkajú jednou stranou v najvyššom bode. A práve táto až detská jednoduchosť vytvára zo sedlovej strechy dokonalú strešnú konštrukciu, ktorá sa v priebehu histórie osvedčila.

Tak ako každá strecha , aj sedlová strecha má za úlohu odvádzať vodu z hornej časti stavby a brániť jej nahromadeniu, ktoré by mohlo postupne zapríčiniť poškodenie jej konštrukcie.

Nespornou technickou výhodou, ktorú sedlová strecha má je jej ľahká aplikovateľnosť, pri nej okrem priestorov okien alebo komínov nie je potrebné rezať krytinu, vďaka jednoduchému tvaru strechy.

V posledných rokoch sa s rozvojom nových technológií stále častejšie objavujú fotovoltaické systémy pre výrobu elektriny alebo solárne systémy pre ohrev teplej vody. Sedlová strecha je ideálnym tvarom, ktorý správnym nastavením domu podľa svetových strán umožňuje najľahšiu inštaláciu týchto systémov a znižuje tak postupom času energetickú náročnosť stavby. Sedlovú strechu nakoniec ocení aj majiteľova peňaženka vzhľadom k jednoduchému tvaru a teda k úspore materiálu.