Valbová strecha

Podobná sedlovej streche je strecha valbová. Líši sa od nej tým, že má na oboch koncoch miesto štítov roviny, teda valby. Pokiaľ sú odkvapy týchto rovín v rovnakej výške ako odkvapy sedlovej strechy , je to strecha valbová , pokiaľ sú vyššie , nazýva sa takáto strecha podvalbová.

Podvalbové strechy sú bežne na tzv. ľudových strechách ( chalupách ) v oblasti Českej a Slovenskej republiky.

Medzi spomenutými typmi striech , valbová strecha má najmenší obstavaný priestor. Jej použitie má veľký význam pri zastrešovaní domov z dreva do tvaru L.

Valbovú strechu je ťažšie a náročnejšie postaviť ako sedlovú strechu, pretože vyžaduje o niečo zložitejšie systémy krovov a väzieb. Aj napriek tomu ,že valbová strecha je náročnejšia na konštrukciu , čo sa týka obvodových múrov sú v jednej rovine čo zníži celkové náklady na výstavbu domu. Valbová strecha môže byť  postavená na rôznych tvaroch ,ktoré je možno zakresliť v plánoch.  Každý trojuholník respektíve valba je postavený centrálne nad stenou budovy. Rohy valby ktoré stúpajú do špicu a zbiehajú dokopy nazývame hrebeň.

V modernej architektúre je valbová strecha vysoko dôležitá v tom ,že predstavuje komfort , praktickosť a solídnosť. Je bežne videná na strechách bungalov a chatkách, ako aj na moderných a štýlových budovách. Vzhľadom k štruktúre valbovej strechy nie je potrebné použiť špeciálny oporný systém ( zavetrávanie ) , narozdiel od sedlovej strechy.

Možnou nevýhodou ktorú má valbová strecha v porovnaní so sedlovou strechou na rovnakom pláne, je to ,že je tu menší priestor vo vnútri, teda pod strechou. Teda prístup je oveľa ťažší pre údržbu, tým sa aj ťažšie vetrá.

Výhodou je ,že valbová strecha má všeobecne lepšiu odolnosť v extrémnych vonkajších podmienkach ako je silný vietor, fujavice. Je to preto, že má menej ostré rohy a strany strechy sú plytké , čím majú stabilnú štruktútu a sú odolnejšie.